Czym są roboty? My już wiemy i je montujemy.

11.10.2018 r.

Podczas spotkania uczniowie dowiedzieli się czym są roboty i jak odróżnić je od maszyn. Burza mózgów na temat robotów z życia codziennego i telewizji pokazała wiedzę uczniów na ten temat. Bez problemu podawali nazwy bohaterów fikcyjnych z filmów oraz zastosowanie robotów w naszych domach. Na koniec zajęć znali także różnice między robotem a maszyną.

Dzieci w grupach 2-3 osobowych zaczęły składanie swojego pierwszego robota:)