Diody-kierunek skrętu robota LOFI

Na lekcji założyliśmy, że zrobimy robocikowi kierunki sygnalizujące skręt jak w przepisach BRD. Zamontowaliśmy diody z tyłu robota i ustawiliśmy odpowiednie skrypty. Na koniec odbyły się zadawalające testy.