Jakie informacje należy zgromadzić w czasie wywiadu ?

06.02,  26.02, 05.03. 2018

Zajęcia  poświęcone były następującym zagadnieniom:

1.Podzielenie się wrażeniami z wywiadu z posłem na Sejm Panem W. Krajewskim.

2.Omówienie zgromadzonych informacji oraz zaplanowanie obróbki i form wykorzystania do reportażu.

3.Ćwiczenia redakcyjne, kompozycja, gromadzenie słownictwa związanego z historią szkoły.

Głównym zagadnieniem tych zajęć była dalsza praca redakcyjna zawiązana z aktualną ofertą szkoły, działającymi organizacjami uczniowskim, Samorządem Uczniowskim, konkursami. Zebrane materiały będą dopełnieniem reportażu o historii szkoły, w celu ukazania jej rozwoju. Do ćwiczeń redakcyjnych i pracy w zespołach wykorzystano tablety.