Wywiad z posłem na Sejm Wiesławem Krajewskim

30 stycznia 2018r.

Zajęcia w tym dniu przebiegały w dwóch grupach. Grupa I wybrała się pod opieką Pani Dyrektor do biura poselskiego Posła na Sejm RP Wiesława Krajewskiego, w celu przeprowadzenia wywiadu. SuperKoderzy odpowiednio wcześniej dobrze przygotowali się do tego zadania, każdy z nich odpowiedzialny był za przydzielone zadanie: prowadzenie wywiadu z Posłem, nagrywanie, fotografowanie. Spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosferze, nasz rozmówca wykazał się otwartością i zainteresowaniem, udzielił merytorycznych odpowiedzi, co wzbogaci nasz reportaż.

http://cloud2.edupage.org/cloud/hdimg605113d12787f518c4c8baa20a0ce1.jpg?z%3ArsbGU9plH84GU7TM99i3df7nqCRruSw1owLIpBSJ3xDLlsd4acAz4CesSgoA9Q0ahttp://cloud2.edupage.org/cloud/hdimg8a0fca700ce3f654345144444eeb95.jpg?z%3AJ7z5S1A4VMPEiN9SrThF49o4vljXlOGDESqaCVw6nHGtxoBwca7IuwCTblcTbRu0http://cloud.edupage.org/cloud/hdimg1c60e29187038ed9d91c47f82516fd.jpg?z%3A4l7es7YpfVOBp93PnxKesdkBnX7JZI49djqzyllIU%2FI1SNMqWsMh7c43kF%2Ftn89P

http://cloud2.edupage.org/cloud/hdimg8f34ff60e35595820dadd35a1b7ca4.jpg?z%3ADwdS%2Ffpizt%2B63FhGk8aZNg7D2MM92sL5%2BP1pbY8szRNMtdCN4R01ealxH82ZOuuKhttp://cloud2.edupage.org/cloud/hdimg7b1860d1c7cbfc3238dce445e6c538.jpg?z%3AiT8N5snG2Z7Q8ID6hUg3SeE7oEqA8EEPcoXclVO9gjGXBpT76a4gu62C0AzAX0Llhttp://cloud1.edupage.org/cloud/hdimgc042c91a02b7d13fcde4a288fb6836.jpg?z%3Ah2CD0pdTxQWj4AUfd7mIsedewJA2Oo%2FOOLhCWHvG3uYCOYuvmCuF%2B6lEiHNbjrop