Kreatywność, logiczne myślenie, umiejętności współpracy w zespole

16,23 stycznia 2018r.

Na zajęciach uczyliśmy się kreatywności, logicznego myślenia, umiejętności współpracy w zespole. Poszczególne grupy podsumowały pracę nad przygotowaniem wywiadów z zaplanowanymi osobami, a następnie zaprezentowały swoje prace. W drugiej części zajęć zostały zastosowane ćwiczenia praktycznie, podczas których nasi „dziennikarze przyszłości” ćwiczyli w jaki sposób przeprowadzić wywiad, przedstawić nasz program „SuperKoderzy”  i zaprezentować swoją szkołę, ciekawie zadawać pytania oraz w jaki sposób utrwalić zgromadzone informacje. Ustalono termin wywiadu z Posłem na Sejm na dzień 30 stycznia. Podkreślić należy, że w komplecie dopisała grupa, która najwcześniej wyrusza z wywiadem w teren, a mianowicie na spotkanie z Posłem Wiesławem Krajewskim. Liderem zespołu został Dominik, który wraz z koleżankami będzie prowadził wywiad. Ponadto pozostali dziennikarze kolejno zajmą się nagrywaniem materiału z wywiadu i fotografowaniem. Zajęcia przebiegały bardzo pracowicie, ponieważ SuperKoderzy praktycznie ćwiczyli i przygotowywali się do wywiadu z tak ważną w naszym środowisku postacią.