Ćwiczenia redakcyjne

19.12.2017r , 02.01, 09.01.2018r.

W tych dniach zajęliśmy się kontynuowaniem wcześniej zaplanowanych zadań, a głównym naszym celem były ćwiczenia redakcyjne, aby jak najlepiej przygotować się wyruszenia na spotkania z kolejnymi osobami, które mogłyby udzielić informacji na temat historii naszej szkoły. Zajęcia miały charakter praktyczny. Uczniowie zasiedli do pracy z wykorzystaniem tabletów, które zostały przydzielone do ustalonych grup. Po dyskusji wysunięto propozycję ściślejszego sprecyzowania tematyki naszego reportażu. Postanowiliśmy, że jego wartością będzie ukazanie historii szkoły w perspektywie: BYŁO – JEST – BĘDZIE, co ma służyć sięgnięciu do jej powstania i przeszłości, wskazania przełomowej daty, kiedy po decyzji o likwidacji szkoły przekształcona została w niepubliczną niepłatną sześcioklasową szkołę podstawową oraz pokazanie perspektywy jej rozwoju jako szkoły ośmioklasowej.