Niepubliczna Niepłatna Szkoła Podstawowa z Niepublicznym Niepłatnym Oddziałem Przedszkolnym w Żelazówce

Żelazówka

Realizujemy program: Dziennikarze przyszłości

Lidia Głowacka

Prowadzący

Aktualności:

19 marca 2018 | Żelazówka | Niepubliczna Niepłatna Szkoła Podstawowa z Niepublicznym Niepłatnym Oddziałem Przedszkolnym w Żelazówce

Jakie informacje należy zgromadzić w czasie wywiadu ?

Szkoła

06.02,  26.02, 05.03. 2018 Zajęcia  poświęcone były następującym zagadnieniom: 1.Podzielenie się wrażeniami z wywiadu z posłem na Sejm Panem W. Krajewskim. 2.Omówienie zgromadzonych informacji oraz zaplanowanie obróbki i form wykorzystania do reportażu. 3.Ćwiczenia redakcyjne, kompozycja, gromadzenie słownictwa związanego z historią szkoły. Głównym zagadnieniem tych zajęć była dalsza praca redakcyjna zawiązana z aktualną ofertą szkoły, działającymi […]

Czytaj dalej
18 marca 2018 | Żelazówka | Niepubliczna Niepłatna Szkoła Podstawowa z Niepublicznym Niepłatnym Oddziałem Przedszkolnym w Żelazówce

Wywiad z posłem na Sejm Wiesławem Krajewskim

Szkoła

30 stycznia 2018r. Zajęcia w tym dniu przebiegały w dwóch grupach. Grupa I wybrała się pod opieką Pani Dyrektor do biura poselskiego Posła na Sejm RP Wiesława Krajewskiego, w celu przeprowadzenia wywiadu. SuperKoderzy odpowiednio wcześniej dobrze przygotowali się do tego zadania, każdy z nich odpowiedzialny był za przydzielone zadanie: prowadzenie wywiadu z Posłem, nagrywanie, fotografowanie. […]

Czytaj dalej
18 marca 2018 | Żelazówka | Niepubliczna Niepłatna Szkoła Podstawowa z Niepublicznym Niepłatnym Oddziałem Przedszkolnym w Żelazówce

Kreatywność, logiczne myślenie, umiejętności współpracy w zespole

Szkoła

16,23 stycznia 2018r. Na zajęciach uczyliśmy się kreatywności, logicznego myślenia, umiejętności współpracy w zespole. Poszczególne grupy podsumowały pracę nad przygotowaniem wywiadów z zaplanowanymi osobami, a następnie zaprezentowały swoje prace. W drugiej części zajęć zostały zastosowane ćwiczenia praktycznie, podczas których nasi „dziennikarze przyszłości” ćwiczyli w jaki sposób przeprowadzić wywiad, przedstawić nasz program „SuperKoderzy”  i zaprezentować swoją szkołę, […]

Czytaj dalej
18 marca 2018 | Żelazówka | Niepubliczna Niepłatna Szkoła Podstawowa z Niepublicznym Niepłatnym Oddziałem Przedszkolnym w Żelazówce

Ćwiczenia redakcyjne

Szkoła

19.12.2017r , 02.01, 09.01.2018r. W tych dniach zajęliśmy się kontynuowaniem wcześniej zaplanowanych zadań, a głównym naszym celem były ćwiczenia redakcyjne, aby jak najlepiej przygotować się wyruszenia na spotkania z kolejnymi osobami, które mogłyby udzielić informacji na temat historii naszej szkoły. Zajęcia miały charakter praktyczny. Uczniowie zasiedli do pracy z wykorzystaniem tabletów, które zostały przydzielone do ustalonych […]

Czytaj dalej
18 marca 2018 | Żelazówka | Niepubliczna Niepłatna Szkoła Podstawowa z Niepublicznym Niepłatnym Oddziałem Przedszkolnym w Żelazówce

Warsztaty dziennikarskie w radiu RDN Małopolska

Szkoła

12 grudnia 2017r, W tym dniu miało miejsce niezwykłe wydarzenie. SuperKoderzy wyruszyli do Tarnowa, gdzie na zaproszenie dziennikarzy, uczestniczyli w warsztatach dziennikarskich w radiu RDN Małopolska. Wcześniej wszyscy zostali przygotowani do udziału w takim spotkaniu, poprzez przypomnienie poznanej już na zajęciach ścieżki dziennikarskiej wiedzy na temat pracy dziennikarza i jego warsztatu. Zaakcentowano jak należy zachowywać się […]

Czytaj dalej
18 marca 2018 | Żelazówka | Niepubliczna Niepłatna Szkoła Podstawowa z Niepublicznym Niepłatnym Oddziałem Przedszkolnym w Żelazówce

Spotkanie z dziennikarzem RDN Małopolska

Szkoła

21,28 listopada .Zajęcia uatrakcyjniła obecność dziennikarza z Radia RDN Małopolska, który zapoznał uczniów z podstawowymi narzędziami pracy reporterskiej, opowiedział o specyfice zawodu dziennikarza, niezbędnych czynnościach związanych z powstawaniem reportażu radiowego oraz organizacji dnia pracy reportera. Urozmaiceniem zajęć były ciekawostki związane z zachowaniem i zwyczajami gwiazd estrady i sportu, z którymi dziennikarz przeprowadzał rozmowy. Dziennikarz z […]

Czytaj dalej
18 marca 2018 | Żelazówka | Niepubliczna Niepłatna Szkoła Podstawowa z Niepublicznym Niepłatnym Oddziałem Przedszkolnym w Żelazówce

Uczymy się tajników dziennikarstwa

Szkoła

17.10, 23.10 , 07.11 2018r.Zajęcia te były poświęcone ćwiczeniom w formułowaniu pytań do planowanego reportażu.Uczniowie pracowali nad treścią pytań i ich formą. Starali się wejść w rolę reportera, który chce uzyskać od rozmówcy jak najwięcej informacji na interesujący go temat.Uczniowie prezentują zebrany dotąd materiał nagraniowy, który jest omawiany i oceniany przez jego autorów, słuchaczy, jak […]

Czytaj dalej
18 marca 2018 | Żelazówka | Niepubliczna Niepłatna Szkoła Podstawowa z Niepublicznym Niepłatnym Oddziałem Przedszkolnym w Żelazówce

Uczymy się dziennikarstwa!

Szkoła

26.09, 03.10 oraz 10.10 2018r. Zajęcia zdominowały ćwiczenia poświęcone doskonaleniu sztuki zadawania pytań. Uczestnicy zajęć usiłowali wczuć się w rolę dociekliwego reportera , co w praktyce okazało się zadaniem niełatwym. Zajęcia te były poświęcone ćwiczeniom emisji głosu, intonacji, akcentowi wyrazowemu i zdaniowemu. Polegały na nagrywaniu przygotowanych wcześniej wypowiedzi, które następnie były odsluchiwane, analizowane i korygowane.

Czytaj dalej
18 marca 2018 | Żelazówka | Niepubliczna Niepłatna Szkoła Podstawowa z Niepublicznym Niepłatnym Oddziałem Przedszkolnym w Żelazówce

SuperKoderzy na start

Szkoła

We wtorek 19. 09. 2017 r. odbyły się pierwsze zajęcia, których celem ogólnym jest pogłebianie wiedzy przedmiotowej i interdyscyplinarnej uczniów, jak również rozwijanie umiejętności pracy zespołowej oraz doskonalenie kompetencji komunikacyjnych i medialnych. W pierwszych zajęciach uczestniczyło dziewięcioro uczniów, wśród których są chłopcy i dziewczynki z klas : V, VI i VII. Zajęcia te miały charakter […]

Czytaj dalej