Montujemy nasze roboty

Po ćwiczeniach na komputerach z obsługi programu Scratch wreszcie przyszedł czas na składanie naszych robotów. Nie mogliśmy się doczekać. Zadanie wydawało się na początku trudne, ale przy dobrej współpracy grupy wszystko udało się świetnie. Korzystaliśmy
z instrukcji montażu robotów, która była czytelna i pomocna. Czasami pomoc i wskazówki naszego nauczyciela były bardzo  potrzebne.