Chwile zwątpienia

Czasami nasi #superkoderzy byli bezradni. Wszak każdemu mogą zdarzyć się chwile zwątpienia.