Pracujemy w domach, każdy ćwiczy online Scratcha

Kwiecień – wracamy do gry

#SuperKoderzy w czasie epidemii uczą się w swoich domach. Lekcje prowadzimy w formie wideokonferencji, dlatego pracę nad Programem #Superkoderzy prowadzimy w tej formie.  Nie próżnujemy i kodujemy w Scratchu.