Ruszamy z Orange!

We wrześniu bierzącego roku koordynatorzy projektu dokonali selekcji uczniów, którzy będą działać realizując ścieżkę “Podgromcy Języków”.

Na pierwszych zajęciach uczniowie zostali poinformowani na czy polegać będzie nasze nowe przedsięwzięcie, zostały podzielone obowiązki oraz podane zostały terminy zajęć.

Uczniowie będą spotykać się we środy na zajęciach dodatkowych.