po teorii czas na praktykę…

Zaczynamy zabawę w reporterów…

Na poprzednich lekcjach  poznaliśmy program do obróbki dźwięku – Audacity, wybraliśmy tematy reportażów oraz podzieliliśmy się rolami w grupach redakcyjnych.

Czas na  działania…

Czekamy z niecierpliwością  na efekty naszej pracy 🙂