Mój robot potrafi malować!

Uczniowie realizowali scenariusz zajęć pt. “Mój robot potrafi malować!”.  Ideą tej lekcji było pokazanie na praktycznym przykładzie, w jaki sposób z prostych elementów graficznych, powtarzanych wielokrotnie, mogą powstać złożone i rozbudowane rezultaty. Uczniowie na pierwszej godzinie zajęć dorobili uchwyt na pisak, a następnie w programie ScratchX zaprogramowali roboty malujące. W ten sposób najpierw spróbowaliśmy narysować proste kształty i figury, a później sprawdziliśmy, jak w prosty sposób nauczyć robota malowania złożonych i rozbudowanych elementów graficznych. Wszędzie gdzie robot się ruszył – zostawił po sobie ślad. Na drugiej lekcji uczniowie tworzyli bloki w języku Scratch, za pomocą których duszek rysował na ekranie kolorowe sześciokąty czy labirynty. Dzieci były zachwycone, tym że za pomocą zaledwie kilku poleceń można narysować w szybki sposób tak skomplikowane kształty.