Podsumowanie

Nastąpiło podsumowanie projektu. Podzieliliśmy się na dwa zespoły i przystąpiliśmy do pracy. Wybraliśmy zdjęcia, aby przygotować prezentację w programie PowerPoint. pracę tę wykonaliśmy na lekcji informatyki.