: Skąd się bierze wiatr?

I. Lekcje 1 i 2 były poświęcone problemowi skąd się bierze wiatr. Uczniowie wykonywali szereg doświadczeń. wykazywali różnicę ciśnienia atmosferycznego a przy tym wiejący wiatr np. ,,wyścigi balonów,  “balon na ciepłe powietrze”, “ruch powietrza przy oknie” lub „papierowy wąż”. Uczniowie pracowali w dwuosobowych grupach i podczas nauki świetnie się bawili

II.Lekcja 3 nosiła temat ,, Jak wykorzystać wiatr?”. Uczniowie poznali się do czego służy wiatr i jak można wykorzystać energię wiatru. Uczniowie korzystali z modelu demonstrującego działanie energii odnawialnych, w tym i wiatru i. zbudowali model farmy wiatrowej. Na podstawie doświadczenia i przy pomocy modelu uczniowie starali się ustalić, jakie warunki są najlepsze dla elektrowni wiatrowych i czy wszędzie opłaca się wybudować farmę wiatrową.

III.Lekcja 5 i 6: Czy Słońce zawsze świeci tak samo?

Uczniowie pracowali z gnomonem i badali przy użyciu latarki jego cień. Chodziło o zmieniającą się długość cienia podczas pór roku w zależności od wysokości słońca na niebie. Wytyczali przy tym kierunki świata główne i pośrednie

IV.Lekcja 7: Jak wykorzystać energię Słońca?

Uczniowie wykonywali doświadczenie,, Który kolor pochłania więcej ciepła?”, odpowiadali na pytania “która powierzchnia będzie się nagrzewać” , ,,który kolor pochłania najwięcej ciepła” oraz jak są zbudowane i do czego są wykorzystywane  kolektory słoneczne.

 

V. Lekcja 8 i lekcja 9: Temperatura na Ziemi zmienia się!

Uczniowie prowadzili przez cztery tygodnie pomiary temperatur min i max na zewnątrz budynku.

Dane zamieszczali w tabeli, obliczali średnią dobową i miesięczną, porównywali z danymi statycznymi średniej rocznej dla naszego kraju. Zapoznali się także z pojęciem globalnego ocieplenia oraz jego przyczynami, poznali symbole pogody na mapie.