Lekcja 3: Praca zespołowa – gra „tabliczka mnożenia”

Instrukcje warunkowe zaczerpnięte z życia??? Proszę bardzo:

– kiedy mama szuka sztućców w szufladzie, pędzę na obiad…

– kiedy pies kręci się i chce wyjść, udaję, że się uczę…

– kiedy tata wychodzi do garażu, biorę jego laptopa…

Uczniowie mogą wymieniać tak jeszcze dłuuuugo.  Kłopotów nie sprawiało im także budowanie instrukcji POWTÓRZ.

Tworzenie tabliczki mnożenia było tak pasjonujące, że niektórzy próbowali układać skrypt dla sceny zamiast dla duszka.

Uczniowie mający młodsze rodzeństwo obiecali przetestować program właśnie na nich.