Kumulacja energii w PSP Ujazd

Ujazdowscy Superkoderzy stanęli przed nowym wyzwaniem! Na lekcji przyrody prowadzili doświadczenia rozpoczynające cykl zajęć o energii Słońca. Lekcję rozpoczęła zabawa w Ruchomy biegun. Następnie, wykorzystując gnomon, obserwowali zależności między wysokością Słońca w różnych porach dnia i roku a długością cienia. Badali też jaki wpływ ma kąt padania promieni słonecznych oraz rodzaj podłoża na nagrzewanie się powierzchni. Zajęcia były wyjątkowo ciekawe!