Spotkanie ze Scratchem

25 września nasi SuperKoderzy zasiedli przed komputerami, by poznać program Scratch. Bardzo szybko zaprzyjaźnili się ze scratchowym kotkiem:) Później zmieniali duszki i tło. Poruszali wybranym duszkiem, a nawet pozwalali mu mówić i wydawać dźwięki. Pierwsze kroki w programie postawione!