Nowe instrukcje.

Styczeń 2020 rok.

Na zajęciach pracujemy cały czas w programie Scratch poznając nowe instrukcje np. warunkową. Uczniowie wykonują różne zadania wykorzystując poznaną wiedzę.