DZIAŁAMY ZDALNIE

Mimo, że nie możemy się spotkać w szkole to nie przestaliśmy działać, spotkaliśmy się dzisiaj na Teamsie, aby porozmawiać na temat ultradźwiękowego czujnika odległości. Dowiedzieliśmy się, że czujnik ten działa tak jak metoda echolokacji, stosowanej np. przez nietoperze. Nietoperz wysyła sygnał, a następnie go odbiera, jeśli odbije się od przeszkody. Na podstawie czasu, który upłynął od momentu wysłania sygnału do momentu odebrania informacji o przeszkodzie nietoperz „wylicza” odległość od przeszkody. Dzięki temu nasz ROBOT-NIETOPERZ omija przeszkody.