Sterowanie robotem z klawiatury

Dnia 20 lutego 2020 roku #SuperKoderzy spotkali się, aby kontynuować swoją przygodę z LOFI Robotami. Uczniowie utworzyli w LOFI Blocks instrukcję sterującą zbudowanym robotem – pojazdem przy pomocy strzałek klawiatury. Uczniowie wykazywali się różnymi pomysłami, rozbudowywali funkcje, dodawali kolejne bloki. Takie rozbudowanie funkcji spowodowało, że naciśnięcie którejkolwiek ze strzałek uruchamiało pojazd w określonym kierunku, po czym pojazd zatrzymywał się. W celu uruchomienia robota należało ponownie nacisnąć strzałki. Takie rozwiązanie jest bezpieczne dla robota, ponieważ uczeń może przejąć nad nim kontrolę. #SuperKoderzy mieli możliwość poeksperymentowania z mocą obracanych silników. Był także czas na zabawę z jeżdżącymi robotami. Celem zajęć było rozumienie pojęć: funkcja, parametr, zmienna, sterowanie, programowanie. #SuperKoderzy dzięki dużemu zaangażowaniu w pracę zespołową zdobywają umiejętności porozumiewania się z innymi osobami podczas realizacji wspólnego projektu, uczą się podejmowania decyzje w zakresie swoich zadań.