Zmysły robota!

24 października 2019 r. odbyło się kolejne spotkanie #SuperKoderów – Majsterkowicze 2. Celem zajęć było zmontowanie osłony LOFI Brain 2.O oraz przygotowanie modułów do pracy. Ważną rolę odgrywają w robotyce elementy elektroniczne. Aby nasz LOFIRobot mógł odbierać informacje z zewnątrz niezbędne są czujniki oraz elementy, dzięki którym robot będzie mógł wydawać dźwięki, poruszał się czy świecił. Na zajęciach elementy elektroniczne podłączono do sterownika – mózgu robota. Montaż osłony LOFI Brain 2.O okazał się dla całej grupy dużym wyzwaniem, ale dzięki dużej determinacji zadanie zostało zrealizowane. Następnie uczniowie przygotowali sześć modułów do pracy: dwa czujniki światła, diodę LED czerwoną i zieloną, potencjometr oraz przycisk. Uczniowie dzięki warsztatom zapoznali się z podstawowymi elementami sterownika. Zmysły LOFIRobota zostały poznane! Po zakończeniu pracy uczniowie dzisiaj przykręcili kolejną odznakę tym razem odznakę mechanika. Zajęcia ciszyły się dużym zainteresowaniem ze strony uczniów.