WIELKI TURNIEJ MATEMATYCZNY

Pomimo pandemii udało się dokończyć realizację programu. Podczas ostatnich zajęć przeprowadziliśmy wielki matematyczny turniej, na którym każda z drużyn zaprezentowała swoje gry wraz z przygotowanymi planszami dla robotów. Uczniowie wymieniali się stanowiskami, aby każda drużyna mogła zagrać w grę przygotowaną przez przeciwników i ją ocenić. Nauczycielka przeprowadziła pogadankę z uczniami o ich największych sukcesach w wykonanych zadaniach, największych trudnościach i sposobach poradzenia sobie z nimi.

To już niestety nasze ostatnie zajęcia. DZIĘKUJEMY Fundacji Orange oraz zespołowi #SuperKoderów za możliwość wzięcia udziału w tak wspaniałym programie. Z żalem żegnamy się z drużyną #SuperKoderów.