Pierwsze koty za płoty!

Nasz pierwszy scenariusz.