Szkoła Podstawowa nr 43 w Bytomiu

Bytom

Nasza szkoła ma już ponad stuletnią przeszłość. Jej początki sięgają roku 1856, kiedy to w Stolarzowicach powstała katolicka szkoła, a w 1898 roku został oddany do użytku budynek szkolny. Pierwszy okres historii szkoły kończy się wraz z przełomową datą końca II wojny światowej, gdy, po zmianach granic, Stolarzowice stały się częścią państwa polskiego. Dotąd w szkole obowiązywał język niemiecki. W pierwszej – niemieckiej fazie działalności, siedziba szkoły rozrosła się znacznie: od skromnego budynku, mieszczącego zaledwie trzy sale lekcyjne oraz trzy mieszkania nauczycielskie, po sporą już budowlę, posiadającą w 1935r. dwa skrzydła a w nich dziewięć klas lekcyjnych. Szkołą zarządzał Joseph Scheithauer, po nim Paul Beier. Uczęszczało do niej około 500 uczniów. Specyfika przedwojennej szkoły różniła się znacznie od dzisiejszej, począwszy od obowiązującego języka nauczania – niemieckiego, kończąc na wykładanych przedmiotach. Poza tradycyjnymi lekcjami, np.: geografii, przyrody, rysunków, uczniowie przygotowywani byli do tradycyjnych ról społecznych, jakie mieli pełnić w przyszłości. Dziewczęta uczyły się robótek ręcznych, chłopcy – prac gospodarskich. Nauczanie w szkole miało zatem także praktyczny wymiar. Organizacja roku szkolnego również przebiegała inaczej. Rok szkolny trwał 12 miesięcy, uczniowie mieli jedynie przerwy świąteczne. Latem lekcje rozpoczynały się już o 7 rano.

II wojna światowa przyniosła wyraźne zmiany w pracy szkoły. W związku z przysposobieniem sąsiedniej szkoły (na Helence), na szpital, nastąpiły rotacje uczniów: uczniowie stolarzowickiej szkoły zostali przemieszczeni do szkoły na Osiedlu, uczniowie z Helenki gościli w szkole stolarzowickiej. Trwało to do 1959 roku. Od 1945 roku szkoła funkcjonowała jako Szkoła Podstawowa nr 1 – szkoła polska, przynależąca do Inspektoratu w Tarnowskich Górach. Pierwszym powojennym kierownikiem szkoły został mianowany Franciszek Łabędź. W 1973 szkoła przyjęła nazwę Zbiorczej Szkoły Gminnej w Stolarzowicach, podlegały jej wszystkie oświatowe placówki Gminy Stolarzowice, łącznie z szkołą w Górnikach, która została jej filią. W 1975 roku, po reformach administracyjnych, Stolarzowice stały się częścią Bytomia. Szkoła Zbiorcza przekształciła się ostatecznie w Szkołę Podstawową nr 43 w Bytomiu. Aktualnie – jedyną szkołę podstawową w Stolarzowicach.

Pamięć o przeszłości.

Szkoła uległa modernizacji w latach 70-tych, stąd stylistyka budowli, jaka zachowała się do dziś – szkoła przypomina blok mieszkalny, jak te, które licznie powstawały w Polsce powojennej. Niewtajemniczeni z trudem mogą doszukiwać się w budynku śladów 100-letniej historii. A właśnie owa przeszło stuletnia historia wyróżnia szkołę spośród wielu innych. Jednym z ważniejszych przejawów aktywności szkoły jest utrwalanie, opisywanie i upowszechnianie miejscowej tradycji. Podobne znaczenie dla szkoły ma coroczny konkurs wiedzy o Bytomiu, którego jesteśmy organizatorami. Wnętrze budynku wyraźnie nawiązuje do przeszłości Stolarzowic – zwłaszcza pracownia historyczno-polonistyczna. Ściany łączącej dwa skrzydła szkoły świetlicy zdobią wystawki: Z dziejów Stolarzowic, Górnik, parafii, szkoły. Poza starymi pocztówkami, zdjęciami, można tu oglądać przedwojenne użytkowe przedmioty: naczynia, narzędzia, lampy, itp. Szkoła otwarta jest na potrzeby, oczekiwania lokalnej społeczności – często posiadającej niemieckie korzenie. Ściśle współpracujemy z mniejszością niemiecką; uczniowie uczestniczą w dodatkowych lekcjach języka niemieckiego, którego uczą się już od klasy pierwszej.

Współcześnie.

Nasza szkoła bardzo chętnie współdziała z miejscowymi organizacjami, instytucjami: kościołem parafialnym pod wezwaniem Chrystusa Króla, wspomnianą już mniejszością niemiecką, Ochotniczą Strażą Pożarną, a także z sąsiadującym Gimnazjum nr 15, Przedszkolem nr 53, nr 54 oraz Domem Dziecka.

Od kilku lat uczniowie korzystają z nowoczesnej pracowni komputerowej, ze stałym dostępem do internetu, ciekawie wyposażonych klaso-pracowni, np. przyrodniczej, katechetycznej. Na trenie szkoły działają organizacje PCK, LOP, SK TMB oraz zuchy. Wprawdzie szkoła nie może jeszcze poszczycić się dużą salą gimnastyczną, ale dzięki współpracy z pobliskim Gimnazjum nr 15, uczniom naszym udostępniana jest tamtejsza sala. Ową niedogodność staramy się rekompensować uczniom częstymi wyjazdami na lodowisko i basen. W szkole działa świetlica, oraz biblioteka o bogatym księgozbiorze. Uczniowie naszej szkoły mają możliwość rozwijania zainteresowań i talentów, poprzez uczestnictwo w spotkaniach pozalekcyjnych, prowadzonych społecznie przez nauczycieli. Ponadto prowadzone są zajęcia wyrównawcze, wspomagające. Uczniowie mają zapewnioną opiekę pedagogiczną, medyczną. Aktualnie do szkoły uczęszcza ok. 250 uczniów, klas od I do VI. Nieliczne klasy, nauczyciele, uczący kolejne pokolenia stolarzowiczan i górniczan, znani często “po sąsiedzku”, powodują, że atmosfera szkoły jest przyjazna, rodzinna.

 

Szkola

Realizujemy program: Majsterkowicze 2.0

Aktualności:

7 lutego 2018 | Bytom | Szkoła Podstawowa nr 43 w Bytomiu

Pora na wyścigi

Szkoła

Dziś postanowiliśmy podzielić swoją uwagę. Jedna grupa udoskonalała sterownie robotów, a drug urządzała wyścigi robotów . Zabawa była doskonała.

Czytaj dalej
7 lutego 2018 | Bytom | Szkoła Podstawowa nr 43 w Bytomiu

Pora na czujniki i elementy wyjścia

Szkoła

Nasze roboty potrafią już dużo….nawet tańczą. Nawet w ponure dni nie stoją bezczynnie . Dzięki zamontowanym diodom rozświetlają rzeczywistość.

Czytaj dalej
7 lutego 2018 | Bytom | Szkoła Podstawowa nr 43 w Bytomiu

Pojazdy w ruch…

Długo oczekiwany moment zamienił się we wspaniałą zabawę. Dziś układaliśmy bloczki i sterowaliśmy robotami. W ruch poszły również smartfony , a wszystko po to, by nasze roboty “ożyły”.

Czytaj dalej
7 lutego 2018 | Bytom | Szkoła Podstawowa nr 43 w Bytomiu

Pojazdy nabierają kształtów

Szkoła

  Montowane pojazdy nabierają kształtów. Prace idą pełną parą. Na początku było słabo ale jak już było widać zarysy zrobiło się raźniej i z coraz większym zapałem składaliśmy kolejne podzespoły.

Czytaj dalej
21 października 2017 | Bytom | Szkoła Podstawowa nr 43 w Bytomiu

Śrubokręty w ruch

Szkoła

Kolejne zajęcia za nami … Fotorelacja http://slajdzik.pl/slajd/srubokrety-w-ruch-141687

Czytaj dalej
21 października 2017 | Bytom | Szkoła Podstawowa nr 43 w Bytomiu

Duszki i scena

Szkoła

W ramach programu Superkoderzy uczniowie klas IV-VII operowali  dziś “duszkami na scenie” .  Majsterkowicze, w licznym gronie, stawili się na zajęcia dodatkowe w sali 18. Kreatywność i zaangażowanie wprawiły w zachwyt prowadzącego kółko p. Grochowicza. Po chwili odkrywania tajników programu Scratch pojawiły się pierwsze gry i animacje. A to nie koniec Fundacja Orange zadbała, aby […]

Czytaj dalej