Kodowanie z sekwenserem zaawansowanym

Uczniowie klas 4 Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 5 w Sosnowcu realizują kolejne lekcje z cyklu zajęć SuperKoderzy, Mali DJe.

Mamy już za sobą sekwencer rytmiczny i melodyczny. Tym razem pracowaliśmy z sekwencerem zaawansowanym. Uczniowie poprawnie stosują wartości rytmiczne i pauzy, znają i stosują dźwięki z zakresu gamy C-Dur, odczytują zapisy nutowe, potrafią już tworzyć melodie o zróżnicowanej rytmice.
Podczas zajęć z sekwencerem zaawansowanym uczniowie przenosili zapis nutowy do programu Audiosauna i zapisywali dźwięki w postaci graficznej, zwracając uwaga na długość dźwięku. Zapisaną melodię zapętlali i zapisywali w kilku ścieżkach.
Uczniowie podeszli do zadania z wielką energią i ciekawością. Mimo kilku pomyłek w zapisie dźwiękowym powstały poprawnie zakodowane zapisy melodii. Uczniowie z niecierpliwością czekają na kolejne zajęcia.