#SuperKoderzy – Program fundacji Orange realizowany w naszej szkole.

W dniu 27.11.2017 r. grupa uczniów pod opieką p. Małgorzaty Żurawskiej w naszej szkole miała pierwszą lekcję z cyklu dwunastu w ramach programu #SuperKoderzy zorganizowanego przez Fundację Orange, a realizowany w naszej szkole.

Program jest realizowany w przypadku tej grupy w klasie IV c w ramach lekcji informatyki –  11 uczniów. Dziewięciu, którzy jeszcze nigdy wcześniej nie kodowali w języku Scratch oraz dwoje, którzy na dodatkowych zajęciach pod kierunkiem p. Małgorzaty poznali podstawy programowania w tym języku.

Program #SuperKoderzy realizowany jest również w grupie 11 uczniów klas trzecich z p. Sławomirem Kwiatkowskim – szkolnym LIDEREM programu. Tu podstawy Scratch zostały wprowadzone trochę wcześniej, gdyż zajęcia przeplatana są ćwiczeniami z programowania w języku Baltie.

Podczas pierwszych zajęć u p. Małgorzaty uczniowie poznali aplikację Scratch. Zapoznano ich z pojęciami: scena, duszek, kostium, skrypt. Wszyscy założyli własne konto na platformie Scratch, przejrzeli inne gry i programy tam umieszczone, w tym także kolegów z klasy oraz nauczyli się je remiksować. Następnie wykonali pierwszą animację: np. sterowanie duszkiem z użyciem myszy komputerowej, programowanie reakcji Myszki na spotkanie z Kotkiem – instrukcja warunkowa. Bardziej kreatywni tworzyli złożone animacje.

Ostatnia lekcja z zajęć Scratch w grupie młodszej u pana Kwiatkowskiego polegała na zaprogramowaniu przez każdego ucznia przycisków klawiatury, tak, by po ich naciśnięciu wybrany duszek mógł się przemieszczać w odpowiednich kierunkach.

Potem został ogłoszony konkurs tabliczki mnożenia, który zaangażował uczniów do wspólnej zabawy. Skrypt – grę przygotował prowadzący zajęcia.

Kolejne zaplanowane lekcje prowadzone będą raz w tygodniu. W listopadzie dotarły też do nas roboty LOFI, które będą przez uczniów składane i programowane. Pierwszy robot na wzór został już złożony przez nauczycieli: Małgorzatę Żurawską i Sławomira Kwiatkowskiego.

M.Ż./eSKa