Dynastia Piastów – powtórzenie i zakończenie projektu.

W ramach lekcji Dynastia Piastów – powtórzenie, uczniowie podsumowali i powtórzyli materiał z poprzednich lekcji o Polsce pierwszych Piastów. Uczniom najbardziej podobało się ćwiczenie polegające na wybraniu jednego z władców z drzewa genealogicznego, wyszukaniu w podręczniku jego wizerunku i stworzeniu na jego podstawie karykatury. Praca ucznia polegała na narysowaniu własnoręcznie wizerunku władcy lub wykorzystaniu programu Paint (lub podobnego). Władca na uczniowskiej ilustracji musiał posiadać atrybut, po którym można było go rozpoznać. Tym samym zakończyliśmy program #SuperKoderzy – poszukiwacze skarbów.