Uczymy się Scratch-a online, pracujemy w swoich domach.

#SuperKoderzy w czasie epidemii uczą się w swoich domach. Lekcje prowadzimy w formie wideokonferencji, dlatego pracę nad Programem #Superkoderzy prowadzimy w tej formie. Przez cały kwiecień nie próżnujemy i kodujemy w Scratch-u. Tworzymy programy rysujące i rozety.