Dzień Bezpiecznego Internetu u #SuperKoderów w Ścięgnach

11 lutego dla nas to drugi dzień ferii zimowych, w związku z tym przełożyliśmy go na 25 lutego. #SuperKoderzy z klasy piątej przypomnieli sobie zasady bezpiecznego surfowania w sieci, poznali historię chłopaka, który wpadł w sidła cyberprzemocy i to, jak z tego wyszedł oraz indywidualnie przeglądali zasoby strony sieciaki.pl