Chronosek za panowania Bolesława Chrobrego

Na lekcjach historii #SuperKoderzy korzystając z multibooka, materiałów edukacyjnych i filmu “Drzwi Gnieźnieńskie” zapoznali się z historią panowania Bolesława Chrobrego. Z kolei na lekcji informatyki zajęli się kodowaniem. Pracując w Scratchu przygotowali interaktywną mapę Polski przedstawiającą państwo Mieszka I i Bolesława Chrobrego.