Państwo pierwszych Piastów

W czasie lekcji z klasą V został zrealizowany temat Polska pierwszych Piastów. Uczniowie razem z nauczycielem próbowali ustalić powody przyjęcia chrztu przez Mieszka I. Lokalizowali na interaktywnej mapie na tablicy multimedialnej ziemie włączone przez pierwszego historycznego władcę do swojego państwa. Zostali zapoznani z okolicznościami zjazdu gnieźnieńskiego oraz jego skutkami. Lekcja została podsumowana przez zadania wykonywane przez uczniów na tabletach w formie quizu. Zadania sprawdzały wiedzę i umiejętności dotyczące powodów i skutków przyjęcia chrztu przez Mieszka I i faktów związanych ze zjazdem gnieźnieńskim.