Pierwsze proste skrypty dla mBota

W tym tygodniu wreszcie zabraliśmy się za faktycznie programowanie!  Prymusy wniebowzięte – pierwszy raz można było legalnie pobawić się w szkole telefonem 😉 Po zainstalowaniu i uruchomieniu aplikacji mBlock Blockly wykonali dwa zadania programistyczne: w pierwszym mBot musiał pokonać wytyczoną trasę i zatrzymać się przed przeszkodą sygnalizując ją czerwoną diodą, w drugim musiał dotrzeć do biurka nauczyciela i odtańczyć taniec radości 🙂

Łatwo nie było – szczególnie przy drugim zadaniu.  Jednak Prymusy wykazały się logicznym rozumowaniem, myśleniem problemowym, zadaniowością  i metodą prób i błędów udało się sprostać wyzwaniu!  Dodatkowym utrudnieniem było programowanie wyłącznie w języku angielskim – ale dla Prymusów nie stanowi to przeszkody!

Nauka myślenia projektowego, praca w grupie, szlifowanie języka, interdyscyplinarność, zdolność do współpracy, wykorzystywanie nowoczesnych technologii – to wszystko tylko na jednych zajęciach z całego cyklu.  Mało? Będzie więcej;)