Jak wykorzystać energię wiatru?

Na kolejnych zajęciach uczestnicy programu zastanawiali się jak można wykorzystać energię wiatru. Każdy z nich miał na to inny pomysł, który zaprezentował na tablicy. Wprowadzeniem do tematu była zabawa, w trakcie której uczniowie musieli przenieść mąkę w inne miejsce bez użycia rąk. Chłopcy bardzo szybko wpadli na pomysł, aby zrobić to dmuchając (czyli wykorzystując wiatr).

Uczniowie sprawdzali również w Internecie gdzie najlepiej budować farmy wiatrowe oraz obliczali jaką ilość energii mogliby uzyskać z jednej turbiny wiatrowej.