Migawki z naszych zabaw kodująco-przyrodniczych

Kodowanie na korytarzu? Dlaczego nie? Czy może być zabawą? Dlaczego nie?