Język polski nie taki łatwy jak się wydaje!

Na początku zajęć dzieci oglądały krótki filmik wyjaśniający, czym jest podkast. Uczniowie zrozumieli szybko ten termin, ponieważ potrafili go wyjaśnić własnymi słowami. Następnie zastanawialiśmy się nad tym, co należy uwzględnić, kiedy nagrywamy podkast. Uczniowie słusznie zwrócili uwagę na tempo mówienia, wyraźne wypowiadanie słów, odpowiednie ich akcentowanie oraz tonację w zdaniu.

Obejrzeliśmy filmik, w którym amerykańscy dyplomaci próbują mówić po polsku i przekonaliśmy się, że dla ludzi z innych krajów jest to nie lada wyzwanie. Następnie wykonaliśmy wspólnie ćwiczenie w tworzeniu łamaczy językowych, a później, w mniejszych grupach nagrywaliśmy swoje odczyty tych łamańców.