Co już wiem o reportażu?

Zajęcia rozpoczęliśmy od wysłuchania reportażu radiowego, którego uczniowie jeszcze nie znali. Tym sposobem mieliśmy przypomnieć sobie cechy gatunkowe. Następnie rozmawialiśmy o formie reportażu i zastanawialiśmy się, która z nich jest najlepsza (reportaż prasowy, radiowy, telewizyjny). Zdania były podzielone. Rozmowa została skierowana na osobę reportera – przypominaliśmy sobie, jakie cechy powinien on posiadać, co robi w swojej pracy itd. Następnie nauczyciel wytłumaczył dzieciom różnice pomiędzy mową niezależną a zależną.

Na koniec uczniowie w parach tworzyli swoje mapy myśli związane z reportażem.