Roboty na zajęciach

Witam
Zaprosiliśmy roboty na zajęcia do klas IV i VI. Odbyły się zawody i mecz piłki nożnej. Uruchomiliśmy sterowanie Lofim na smart fonach/komórkach za pomocą aplikacji Lofi Robot. Wszyscy chcieli się bawić i byli zabawą z Lofim zachwyceni. Po świętach planujemy koleje spotkanie już z grupie SuperKoderów.