Jak wykorzystać energię Słońca? Czy Słońce świeci zawsze tak samo?

Kolejne zajęcia w ramach „Superkoderów” dotyczyły tematów: Jak wykorzystać energię Słońca? Czy Słońce świeci zawsze tak samo?
Młodzież poprzez obserwację mogła poznać zależność między wysokością Słońca w różnych porach dnia i roku a długością cienia. Badała też jaki wpływ ma kąt padania promieni słonecznych oraz rodzaj podłoża na nagrzewanie się powierzchni. Przeprowadzone zostały doświadczenia : Ruchomy biegun, Wysokość Słońca a długość cienia, Kierunek cienia, Długość cienia a pory roku.
Dzieci dowiedziały się również, jak można wykorzystać energię słoneczną oraz ile energii można pozyskać z ogniw fotowoltaicznych. Zabawy ruchowe: „ Cień „, Energia odnawialna”, „ Który kolor pochłania więcej ciepła”. Każde doświadczenie było omówione, a młodzież sama wyciągała wnioski.
Projekt dobiegł końca, pozostała wiedza i wspomnienie dobrej zabawy.