Zaczynamy pracę w Scrat’chu

Na pierwszych wrześniowych zajęciach przypomnieliśmy co już wiemy o programie Scratch.  Omówiliśmy zasady programowania, przygotowywania prostych skryptów i edytowania “duszka”.