Czas na działania matematyczne

Podczas ostatnich zajęć w mBlocku napisaliśmy kilka programów, w których nauczyliśmy się zapisywać liczby i działania matematyczne.