Czy Słońce zawsze świeci tak samo?

28 lutego 2019 grupa #SuperKoderów Jedynki spotkała się na zajęciach pt. ,,Czy Słońce zawsze świeci tak samo?” Zajęcia doświadczalne wprowadziły w cykl ,,Energia Słońca”. Uczniowie poprzez obserwacje oraz wykonane zadania poznali zależności między wysokością Słońca w różnych porach dnia i roku, a długością cienia. Spotkanie rozpoczęliśmy od zabawy ,,ruchomy biegun”, w celu utrwalenia kierunków głównych i pośrednich w terenie. Duże zaciekawienie wzbudziło doświadczenie z gnomonami i latarkami. Uczniowie bardzo dobrze odczytywali kierunek świata wskazany przez cień gnomona, zauważyli korelację między wysokością słońca a długością cienia. Następnie uczniowie używając tabletów i specjalnego kalkulatora odczytywali wysokość słońca w różnych porach roku. Grupa #SuperKoderów wie, że najkrótszy cień jest zimą, a najdłuższy latem. Dużym wyzwaniem były tabele logiczne, ale dzięki współpracy całej grupy uczniowie poradzili sobie z zadaniami. W zajęciach uczestniczyli także przedstawiciele wolontariatu europejskiego, a uczniowie chętnie tłumaczyli zadania na język angielski. Następnym przedsięwzięciem  jest wykorzystanie zdobytych umiejętności z programowania w środowisku Scratch i przygotowanie gry utrwalającej pojęcia geograficzne takie jak: gnomon, zenit, róża kierunków.