Podaj dziecku rękę w sieci

W ramach akcji DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU DZIAŁAJMY RAZEM w dniu 9 stycznia 2019 r. odbyła się pedagogizacja rodziców i opiekunów naszych uczniów przez wszystkich wychowawców w szkole w czasie wywiadówek na temat ,,Ochrony wizerunku dzieci w internecie – pomyśl zanim wrzucisz oraz ,,Bezpiecznie Tu i Tam -kurs internetowy dla rodziców-podaj dziecku rękę w sieci”. Pedagogizacja miała charakter prezentacji multimedialnej omówionej przez wychowawców w klasach oraz wspólnej dyskusji na ten temat. W celu zgłębienia tematu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w naszej szkole wychowawcy przesłali materiały każdemu rodzicowi lub opiekunowi przez dziennik elektroniczny. Działania te zostały zainicjowane przez opiekunów #SuperKoderów w naszej szkole we współpracy z Zespołem Wychowawczo – Profilaktycznym. Podjęte działania będą jeszcze kontynuowane na wywiadówkach w klasach I i II. Dziękujemy Fundacji Orange za udostępnione materiały.