Jak wykorzystać wiatr? Wiatr i kierunki świata – tworzymy animację w Scratch.

Dnia 3 stycznia 2019 roku grupa #SuperKoderów Jedynki spotkała się na zajęciach w celu wykonania dalszych eksperymentów z wiatrem i stworzenia animacji w Scratchu.  Gościliśmy młodych ludzi z Turcji i Ukrainy, którzy zdobywają w naszej szkole doświadczenie w ramach wolontariatu europejskiego stanowiącego część programu Unii Europejskiej ,,Erasmus +”. Zajęcia wprowadzały w tematykę odnawialnych źródeł energii. Dużo emocji wzbudziło doświadczenie z mąką. Zadaniem uczniów było znaleźć sposób na przeniesienie usypanej kupki bez pomocy rąk, dmuchania nie było końca.. Uczniowie doświadczyli działania siły wiatru. Następnie na kolorowych karteczkach post – ity zapisali do czego można wykorzystać wiatr? Wspólnie przeanalizowano mapę wiatrowych stref energetycznych w Polsce. Wskazano miejsca w Polsce, gdzie wykorzystanie elektrowni wiatrowej jest najefektywniejsze. Zaprezentowano materiały filmowe największych farm wiatrowych na terenie naszego kraju. Uczniowie z pomocą nauczycieli korzystali z modelu demonstrującego działanie wiatraków. Następnie uczniowie porównywali wartości w tabeli dotyczące relacji prędkości wiatru a pozyskaną mocą. Druga część zajęć dotyczyła zajęć komputerowych. Na początku wspólnie zagraliśmy w grę w Scratchu, która polegała na odczytaniu właściwego kierunku wiatru. Dalsza część zajęć przebiegała w grupach i  polegała na samodzielnym stworzeniu gry w Scratchu, w celu utrwalenia kierunków świata i wiatrów wiejących z różnych stron. Prezentacja zadania odbędzie się na następnym spotkaniu. Dziękujemy za otrzymane koszulki i małe niespodzianki.