Scratch-day #SuperKoderów

Cała grupa szkolnych #SuperKoderów wspomagana przez starszych kolegów przygotowywała się do Scratch -day. 20 marca 2019r. o godzinie 17 do szkoły przybyli zaproszeni goście. Byli wśród nich rodzice, dziadkowie, dyrekcja, przedstawiciele lokalnych władz oraz sponsorów. Uczniowie przygotowali pokaz swoich umiejętności programowania, odbył się również pierwszy pokaz przygód szczęśliwego Jasia. SuperKoderzy przygotowali zadania dla zaproszonych gości i oczywiście zadbali aby każdy z nich mógł osiągnąć sukces 🙂 “Dorośli uczniowie” nagrodzeni zostali #SuperKoderskimi krówkami, których papierki zaprojektowali również uczestnicy projektu.

Spotkanie odbywało się w miłej, osłodzonej pączkami i kawką  atmosferze.