Przedpremiera – czyli prezentacje animowanych podcastów na forum klasy

Na ostatnich zajęciach 05 kwietnia nauczyciel omówił zasady prezentowania i oglądania prezentacji oraz udzielania pomocnej informacji zwrotnej z szacunkiem dla ocenianego. Następnie nauczyciel przypomniał kryteria sukcesu i ustalił kolejność prezentacji. Kolejno poszczególne grupy prezentowały swoje animowane podkasty, zaś pozostałe grupy wraz z nauczycielem oceniały efekt końcowy i zwracały uwagę na ewentualne modyfikacje w zakresie: dźwięku, animacji, zdjęć, spójności i ogólnych wrażeń.

Były to niezwykle ciekawe zajęcia, dzięki którym rozwinęliśmy zainteresowania programowaniem i reportażem.