Jak wykorzystać wiatr?

Uczniowie Klubu Młodych Odkrywców zastanawiali się w jaki sposób wykorzystać naturalne , odnawialne źródło energii, rozsypane drobiny piasku miały ułatwić wyciąganie prawidłowych wniosków z przeprowadzonego doświadczenia. Na mapie Polski określali najkorzystniejsze warunki do stworzenia elektrowni wiatrowych i wklejali wiatraczki.