Ostatnie zadania #Superkoderów

Przygoda, która zaczęła się jesienią dobiegła końca. Maj był bardzo pracowity, pełen wyzwań i dobrej energii. Utrwaliliśmy m.in. znajomość legend związanych z Gnieznem, Warszawą i Krakowem. Poznaliśmy ciekawe narzędzie Popplet, przy pomocy którego stworzyliśmy mapę myśli związaną z wybraną legendą. Dzięki temu dowiedzieliśmy się, jak ciekawie można tworzyć notatki i utrwalać wiedzę. Zaangażowaliśmy się w tworzenie ulubionej historii o “Smoku Wawelskim” oraz o “Lechu, Czechu i Rusie”przy pomocy Scratch Jr. Na pewno wrócimy do wielu aplikacji, stron internetowych i narzędzi, które poznaliśmy dzięki uczestnictwu w programie #Superkoderów. Ozoboty i mata do kodowania już na stałe zagoszczą na naszych lekcjach.