„Jak wykorzystać wiatr” w Rzeszowie?

Kolejne zajęcia z Superkoderów związane były z  tematem „Jak wykorzystać wiatr”. Rozpoczęliśmy je od eksperymentu z usypaną kupka ścinek papieru i pomysłami jak ją przenieść w inne miejsce.  Najczęstszym pomysłem było oczywiście dmuchanie. Następnie uczniowie na modelu demonstrowali działanie odnawialnych źródeł energii  – wiatru i ustalali jakie warunki są niezbędne do lokalizacji farm wiatrowych. Analizując mapę wiatrowych stref energetycznych w Polsce wskazywali miejsca do najlepszej lokalizacji wiatraków i ocenili w jakiej strefie energetycznej wiatru znajduje się nasza szkoła. Na końcu zajęć przeanalizowaliśmy wyniki pomiarów prędkości wiatru, które wykonaliśmy na wcześniejszych zajęciach.