Plansza gotowa

Nasza praca już na ukończeniu. Planszę już mamy, teraz ostatnie poprawki skryptu i gra będzie gotowa.

Nasza plansza

W dniu dzisiejszym rozpoczęliśmy tworzenie planszy do naszej gry.

Gra matematyczna cz. 1

Rozpoczeliśmy pracę nad naszą grą matematyczną. Na zajęciach w styczniu ułożyliśmy dwa pierwsze zadania.

A może po lini …

Uczniowie zastanawiali się jak najlepiej będzie strować robotem. Jak powiązać ruch robota z grą. Każda grupa przedstawiła jedną z możliwości (czas jazdy, czujnik linii, czujnik odległości) i wspólnie analizowano, co będzie najlepsze.

Noc kodowania

Noc kodowania Uczniowie podczas realizacji projektu zdobędą podstawowe umiejętności programowania. Nauka programowania, oprócz nauki komend programistycznych, umożliwia dzieciom zdobycie także innych, miękkich umiejętności niezbędnych na każdym etapie procesu edukacyjnego, takich jak trening umiejętności rozwiązywania problemów, rozwijanie myślenia praktycznego i abstrakcyjnego, nauka wykrywania i korygowania błędów, rozwijanie umiejętności współpracy z innymi, a także nauka skupiania uwagi […]

content site